Одбрана мастер рада - кандидат Јована Симић

Време: 05.11.2019 08:23:28

Кандидат Јована Симић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Владавина права и економска успешност - теоријско-емпиријска анализа“, дана 07.11.2019. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Владан Ивановић доцент Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Властимир Лековић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Ненад Станишић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага