Одбрана мастер рада - кандидат Тања Спасић

Време: 05.11.2019 08:33:39

Кандидат Тања Спасић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Убеђивачке могућности друштвених медија у поступку доношења одлуке о куповини“, дана 07.11.2019. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Милан Коцић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Гордана Радосављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Зоран Калинић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

 

Претрага