Одбрана мастер рада - кандидат Јована Пауновић

Време: 05.11.2019 08:55:57

Кандидат Јована Пауновић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Системски ризик и банкарске кризе“, дана 07.11.2019. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом:

  1. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милена Јакшић,ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Срђан Фуртула, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага