Одбрана мастер рада - кандидат Бобан Белић

Време: 05.11.2019 10:12:23

Кандидат Бобан Белић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Управљање квалитетом производа у функцији креирања сатисфакције потрошача“, дана 07.11.2019. године, у 15,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Милан Коцић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Вељко Маринковић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Катарина Борисављевић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага