Одбрана мастер рада - кандидат Маријана Милутиновић

Време: 06.11.2019 10:07:03

Кандидат Маријана Милутиновић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Место и улога осигурања у савременим финансијским токовима“, дана 08.11.2019. године, у 10,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Злата Ђурић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага