Одбрана мастер рада - кандидат Марјана Врцаловић Тошковић

Време: 06.11.2019 10:33:05

Кандидат Марјана Врцаловић Тошковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Могућност имплементације каизен пословне филозофије у јавним предузећима“, дана 08.11.2019. године, у 11,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Весна Јањић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Мирјана Тодоровић, доцент Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Биљана Јовковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага