Одбрана мастер рада - кандидат Весна Сеизовић

Време: 06.11.2019 10:56:16

Кандидат Весна Сеизовић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Улога добровољних пензијских фондова на финансијском тржишту у Републици Србији“, дана 08.11.2019. године, у 11,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом :

  1. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Милка Грбић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага