Одбрана мастер рада - кандидат Александра Јеврић

Време: 06.11.2019 11:28:47

Кандидат Александра Јеврић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Могућности и ограничења анализе профитабилнсоти купаца“, дана 08.11.2019. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Весна Јањић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Дејан Јовановић, доцент Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Виолета Домановић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага