Одбрана мстер рада - кандидат Драгана Симеуновић

Време: 06.11.2019 12:03:30

Кандидат Драгана Симеуновић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Утицај екстерних медија односа с јавношћу на побољшање имиџа предузећа“, дана 08.11.2019. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом :

  1. Др Милан Коцић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Гордана Радосављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Срђан Шапић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага