Одбрана мастер рада - кандидат Милена Оташевић

Време: 06.11.2019 12:15:16

Кандидат Милена Оташевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Валутни ризик и кредитна политика банака“, дана 08.11.2019. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-106,  пред Комисијом :

  1. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Срђан Фуртула, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага