Одбрана мастер рада - кандидат Невена Шуковић

Време: 09.11.2019 12:04:56

Кандидат Невена Шуковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Концепт одрживог развоја у малопродаји“, дана 15.11.2019. године, у 10,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Гордана Радосављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милан Коцић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Катарина Борисављевић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага