Одбрана мастер рада - кандидат Тамара Јеремић

Време: 06.11.2019 12:49:26

Кандидат Тамара Јеремић  јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Европска монетарна унија-двадесет година касније“, дана 08.11.2019. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом :

  1. Др Срђан Фуртула, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага