Одбрана мастер рада - кандидат Марко Лековић

Време: 07.11.2019 12:01:00

Кандидат Марко Лековић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Специфичности консолидовања финансијских извештаја корисника буџетских средстава: ниво локалне самоуправе“, дана 12.11.2019. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Јасмина Богићевић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Виолета Домановић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Владимир Обрадовић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага