Одбрана мастер рада - кандидат Марина Милосављевић

Време: 07.11.2019 12:46:45

Кандидат Марина Милосављевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Кључни проблеми конкурентности привреде Републике Србије“, дана 12.11.2019. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом:

  1. Др Ненад Јанковић, доцент Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Владимир Мићић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Ненад Станишић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

 

Претрага