Одбрана мастер рада - кандидат Марија Величковић

Време: 07.11.2019 13:03:16

Кандидат Марија Величковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Менаџмент информациони систем за подршку пословним процесима пројектовања и изградње хидроенергетских објеката“, дана 12.11.2019. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-107, пред Комисијом:

  1. Др Драгана Рејман Петровић, доцент Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Никола Бошковић, доцент Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Предраг Мимовић, ред. проф.Економског факултета у Крагујевцу.

 

Претрага