Одбрана мастер рада - кандидат Бојан Милошевић

Време: 07.11.2019 13:36:14

Кандидат Бојан Милошевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Примена готовинске основе у рачуноводству јавне управе“, дана 12.11.2019. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Јасмина Богићевић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Драгомир Димитријевић, доцент Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Биљана Јовковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага