Одбрана мастер рада - кандидат Миланка Милановић

Време: 07.11.2019 13:45:18

Кандидат Миланка Милановић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Развој прототипа менаџмент информационог система за подршку пословних процеса у грађевинарству“, дана 12.11.2019. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04, пред Комисијом:

  1. Др Драгана Рејман Петровић, доцент Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Владимир Мићић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Виолета Домановић, вант. проф.Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага