Одбрана мастер рада - кандидат Тања Мајсторовић

Време: 08.11.2019 09:18:14

Кандидат Тања Мајсторовић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Компаративна анализа произвођачке и трговинске марке“, дана 13.11.2019. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Гордана Радосављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Вељко Маринковић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Катарина Борисављевић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

 

Претрага