Одбрана мастер рада - кандидат Данијел Радосављевић

Време: 08.11.2019 09:38:52

Кандидат Данијел Радосављевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Рурални туризам као фактор развоја сеоских подручја Републике Србије“, дана 13.11.2019. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом:

  1. Др Лела Ристић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Никола Бошковић, доцент Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Саша Обрадовић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага