Одбрана мастер рада - кандидат Тамара Радуловић

Време: 08.11.2019 14:44:24

Кандидат Тамара Радуловић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Финансијско извештавање о гудвилу у Републици“, дана 14.11.2019. године, у 11,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Владимир Обрадовић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Јасмина Богићевић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Драгомир Димитријевић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага