Одбрана мастер рада - кандидат Марија Којић

Време: 08.11.2019 14:55:05

Кандидат Марија Којић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Психографски профил корисника електронске трговине“, дана 14.11.2019. године, у 11,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом :

  1. Др Вељко Маринковић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Зоран Калинић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Јелена Николић, доцент Економског факултета у Крагујевцу

Претрага