Одбрана мастер рада - кандидат Венкица Ивошевић

Време: 08.11.2019 15:06:49

Кандидат Венкица Ивошевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Састављање и информативна вредност финансијских извештаја јединица локалне самоуправе“, дана 14.11.2019. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом :

  1. Др Владимир Обрадовић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Јасмина Богићевић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Биљана Јовковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага