Одбрана мастер рада - кандидат Јована Радивојевић

Време: 09.11.2019 11:22:01

Кандидат Јована Радивојевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Стварање успешних брендова у функцији развоја дугорочних односа са потрошачима“, дана 14.11.2019. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Вељко Маринковић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милан Коцић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Срђан Шапић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага