Одбрана мастер рада - кандидат Вељко Вуковић

Време: 09.11.2019 11:28:43

Кандидат Вељко Вуковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Имплементација интерне ревизије код директних корисника буџетских средстава“, дана 14.11.2019. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом :

  1. Др Биљана Јовковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Снежана Љубисављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Владимир Обрадовић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

 

Претрага