Одбрана мастер рада - кандидат Весна Милановић

Време: 09.11.2019 11:45:38

Кандидат Весна Милановић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Уговарање и спровођење поступака јавних набавки у Републици Србији“, дана 14.11.2019. године, у 14,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Снежана Љубисављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Предраг Станчић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Биљана Јовковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага