Одбрана мастер рада - кандидат Ивана Станисављевић

Време: 14.11.2019 08:58:31

Кандидат Ивана Станисављевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Стратегија динаризације у функцији решења проблема незваничне евроизације у Србији“, дана 18.11.2019. године, у 10,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Срђан Фуртула, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Ненад Јанковић, доцент Економског факултета у Крагујевцу: и
  3. Др Ненад Станишић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу

Претрага