Одбрана мастер рада - кандидат Александра Липовић

Време: 20.02.2020 10:34:46

Кандидат Александра Липовић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Допринос страних директних инвестиција економском расту и конкурентности привреда Републике Србије и Норвешке“, дана 27.2.2020. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Владимир Мићић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Мирослав Ђорђевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу, у пензији; и
  3. Др Ненад Јанковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага