Одбрана мастер рада - кандидат Јелена Матић

Време: 20.02.2020 11:43:05

Кандидат Јелена Матић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Улога криптовалута у савременом платном промету“, дана 02.03.2020. године, у 11,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Ненад Томић, доцент Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Зоран Калинић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага