Одбрана студијског истраживачког рада - Драгана Гашевић

Време: 26.06.2020 12:19:32

Драгана Гашевић, студент докторских академских студија, приступиће дана 07.07.2020. године у 1330, у сали Д-04,  јавној одбрани студијског истраживачког рада, под насловом: : „Анализа детерминанти и ефеката потрошачког етноцентризма при куповини различитих категорија производа и услуга“ пред Менторском комисијом у саставу:

  1. Др Катарина Борисављевић, доц. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Менаџмент и пословна економија, ментор; и
  2. Др Гордана Радосављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Менаџмент и пословна економија, коментор.

Претрага