Одбрана мастер рада - кандидат Марија Михаиловић

Време: 03.07.2020 10:16:45

Кандидат Марија Михаиловић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Развој економије Републике Србије у условима глобалних економских промена“, дана 09.07.2020. године, у 10,30 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Петар Веселиновић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Гордана Миловановић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Ненад Станишић ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага