Одбрана мастер рада - кандидат Ивана Јањушевић

Време: 03.07.2020 11:29:42

Кандидат Ивана Јањушевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Врсте послова на девизном тржишту“, дана 09.07.2020. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом:

  1. Др Ненад Јанковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Ненад Станишић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Драган Стојковић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага