Одбрана мастер рада - Рада Несторовић

Време: 09.07.2020 14:16:16

Кандидат Рада Несторовић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Утицај симболичких особина производа на перцепцију квалитета“, дана 13.07.2020. године, у 14,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом:

  1. Др Срђан Шапић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу ,
  2. Др Вељко Маринковић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Милан Коцић ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

 

Претрага