Одбрана мастер рада - кандидат Душан Милановишћ

Време: 03.07.2020 12:16:22

Кандидат Душан Милановић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Формулисање и имплементација стратегије одрживог развоја  у локалној самоуправи“, дана 09.07.2020. године, у 14,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Дејана Златановић доцент Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Петар Веселиновић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Слађана Савовић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага