Одбрана мастер рада - кандидат Душан Васовић

Време: 03.07.2020 13:30:10

Кандидат Душан Васовић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Компатибилност контролног окружења  матичног и зависних предузећа“, дана 10.07.2020. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Биљана Јовковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Снежана Љубисављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Слађана савовић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага