ОДБРАНА ПРЕДЛОГА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ - КАНДИДАТ АЛЕКСАНДРА ПЕШТЕРАЦ

Време: 06.07.2020 14:09:43

Александра Пештерац, студент докторских академских студија, приступиће дана 13.07.2020. године, у 14,00 сати, у сали Е-5,  јавној одбрани Предлога докторске дисертације, под насловом: „Савремени аспекти финансијског одлучивања“ пред Менторском комисијом у саставу:

  1. Др Виолета Тодоровић, ментор; и
  2. Др Милена Јакшић, коментор.

Претрага