fbpx

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА УПИСА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

Време: 20.08.2020 10:00:48

На основу Закона о високом образовању и Закона о изменама и допунама закона о високом образовању, услови уписа наредне године студија у шк. 2020/2021. години су следећи:
1. Право конкурисања да се упишу на терет буџета имају они студенти који су у шк. 2019/2020. години (од Јануарског испитног рока 2020. закључно са Октобарским испитним роком 2020.) остварили минимално 48 ЕСПБ бодова.
2. Право уписа у категорији самофинансирајућих студената имају они студенти који су у шк. 2019/2020. години остварили минимално 37 ЕСПБ бодова.

НАПОМЕНА
- У збир остварених бодова ЕСПБ улазе сви положени испити у наведеном периоду, тј. испити из текуће године студија и испити пренети из претходне године студија (уколико их је било)
- Рангирање студената који конкуришу за упис на терет буџета и уписа на жељене модуле вршиће се на основу предлога Студентске конференције универзитета Србије који су усвојили сви универзитети у Србији (15. априла 2011.), а на начин приказан у прилогу.

Служба за наставна и студентска питања


Прилог:


    Warning: file_get_contents(http://10.20.30.225/is/upload/vesti/624.pdf): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/html/tmp/html4O8lkt on line 36
  • Рангирање за буџет

Претрага