fbpx

Одбрана мастер рада-кандидат Теодора Јевтић

Време: 12.10.2020 10:22:29

Кандидат Теодора Јевтић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Модификована монетарна политика Европске централне банке као одговор на глобалну финансијску кризу“, дана 15.10.2020. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Срђан Фуртула, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага