fbpx

Одбрана мастер рада - кандидат Рената Николић

Време: 16.11.2020 13:40:58

Кандидат Рената Николић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Сегментација корисника електронске трговине“, дана 18.11.2020. године, у 11,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом :

  1. Др Вељко Маринковић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Зоран Калинић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Срђан Шапић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага