fbpx

Одбрана Прелиминарног предлога теме докторске дисертације - кандидат Катарина Софронијевић

Време: 17.11.2020 14:31:05

Катарина Софронијевић, студент докторских академских студија, приступиће дана 24.11.2020. године у 12:30 сати, у сали Д-04,  јавној одбрани Прелиминарног предлога теме докторске дисертације, под насловом: „Фактори који детерминишу поверење потрошача генерације Y у онлајн окружењупред Менторском комисијом у саставу:

  1. Др Милан Коцић, редовни професор Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Менаџмент и пословна економија, ментор;
  2. Др Срђан Шапић, редовни професор Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Менаџмент и пословна економија, коментор.

Претрага