fbpx

Одбрана мастер рада- кандидат Кристиан Лоис Гајић

Време: 14.01.2021 14:15:56

Кандидат Кристиан Лоис Гајић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Ефикасност макроекономске политике у процесу транзиције привреде Републике Србије“, дана 18.01.2021. године, у 11,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Петар Веселиновић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Данијела Деспотовић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Милан Костић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага