fbpx

Одбрана мастер рада - кандидат Марија Милосављевић

Време: 14.01.2021 14:27:08

Кандидат Марија Милосављевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Савремени приступи управљању ризицима у осигуравајућим друштвима“, дана 21.01.2021. године, у 13,30 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Виолета Тодоровић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Биљана Јовковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага