Наставник

Истраживач Приправник
Истраживач-приправник
Кабинет:
Телефон:
Факс: 034/303-516
E-mail:
Moodle: Profil na e-learning portalu
COBISS: Персонална библиографија
Консултације:
Прeдмети:

Менаџмент људским ресурсима

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Стратегијски менаџмент

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Тржишно комуницирање

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Економика пољопривреде

Основне академске, Економија

Истраживање тржишта

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Менаџмент људским ресурсима

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Стратегијски менаџмент

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Стратегијски менаџмент

Основне академске, Економија

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Економика пољопривреде

Основне академске, Економија

Истраживање тржишта

Основне академске, Пословна економија и менаџмент

Економика природних и привредних ресурса

Основне академске, Економија

Претрага