fbpx

 УПУТСТВО о раду Факултета за време трајања ванредног стања

Сходно Одлуци о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 29/20), Одлуци Владе Републике Србије о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања (''Сл. гласник РС'' бр. 30/2020), обавештењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја (бр. 612-00-0433/2020-06 од 16.03.2020. године),Упутству Ректорског колегијума о раду високошколских установа због проглашења ванредног стања (број I-01-252 од 16.03.2020. године) и чл. 63. ст. 3. тач. 4., 10. и 11. Статута Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, декан Факултета донео је

 У П У Т С Т В О

о раду Факултета за време трајања ванредног стања

1. Настава на основним, мастер и докторским студијама биће организована без физичког присуства студената. Наставни материјали (видео записи и презентације) биће редовно ажурирани и доступни на порталу за електронско учење (moodle) на адреси: moodle.ekonomski.org или moodle.ekfak.kg.ac.rs. За све проблеме који могу настати у приступу коришћења портала обратити се на електронску пошту: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2. Свим студентима биће признати предиспитни поени по основу предавања и вежби у текућем (Летњем) семестру.

3. Наставно особље треба да буде на располагању путем e-maila и телефона, а у згради Факултета, само у посебним случајевима и потребама, у складу са интерним организовањем рада.

4. Консултације са наставницима и сарадницима обављаће се искључиво електронским путем. Наставници и сарадници су обавезни да одговоре на упите студената у року од 24 сата.

5. Студенти се могу обратити Студентској служби на слeдeћe e-mail aдрeсe:

а) зa oснoвнe aкaдeмскe студиje: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

б) зa мaстeр aкaдeмскe студиje: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

в) зa дoктoрскe aкaдeмскe студиje: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентска служба је обавезна да одговори на студентске захтеве у року од 24 сата.

6. Библиотека Факултета ће примати захтеве студeнaтa нa слeдeћу e-mail aдрeсу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Библиотека је обавезна да одговори на захтеве студената у року од 24 сата.

7. Седнице стручних органа Факултета, док траје ванредно стање, организоваће се електронским путем.

8. Отказују се све студентске ваннаставне активности.

9. Стручне службе Факултета (ненаставно особље) радиће сваког радног дана у времену од 9.00 до 13.00 часова, са минималним бројем запослених у свакој служби, у складу са потребама посла и у договору са непосредним руководиоцем.

10. Примедбе на поступање по овом Упутству можете слати на електронску пошту: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., сa нaпoмeнoм “зa Дeкaнa”.

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Проф. др Петар Веселиновић

 

Упутство можете преузети овде

 

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага