Приступно предавање - наставни предмет Платни промет

Декан Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу у чл. 1 и 3. Правилника  Факултета о начину извођења и оцени приступног предавања:

ОБАВЕШТАВА ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ за кандидата пријављеног на конкурс објављен 07. и 14.11.2018. године у публикацији о запошљавању "Послови" и на сајту Универзитета у Крагујевцу, за избор једног наставника у звање доцента, за ужу научну област Финансије, финансијске институције и осигурање - наставни предмет Платни промет, заказано је за 24.11.2018. године (понедељак) у 11 часова у сали Е-1 на Економском факултету У Крагујевцу, Лицеја Кнежевине Србије 3.

Обавештење можете видети овде.

Претрага