Приступно предавање - наставни предмет Основи макроекономије

Декан Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу у чл. 1 и 3. Правилника  Факултета о начину извођења и оцени приступног предавања:

ОБАВЕШТАВА ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ за кандидата пријављеног на конкурс објављен 07. и 14.11.2018. године у публикацији о запошљавању "Послови" и на сајту Универзитета у Крагујевцу, за избор једног наставника у звање доцента, за ужу научну област Општа економија и привредни развој - наставни предмет Основи макроекономије, заказано је за 7.2.2019. године (четвртак) у 12 часова у сали Д-116 на Економском факултету у Крагујевцу, Лицеја Кнежевине Србије 3.

Обавештење можете видети овде.

Претрага