Календар уписа 2018/2019

20-22. јун 2018. године, од 9.00 до 14.00 часова      

Пријављивање кандидата - у просторијама Факултета

 

четвртак, 28. јун 2018. године, у 11,00 часова 

Полагање пријемног испита - у просторијама Факултета

 

најкасније 29. јуна 2018. године у 15,00 сати

Објављивање ПРЕЛИМИНАРНЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ранг листе - огласна табла и сајт Факултета

 

најкасније 03. јула 2018. године у 15,00 сати  

Објављивање КОНАЧНЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ранг листе - огласна табла и сајт Факултета

 

05. и 06. јула 2018. године у времену од 8,00 до 14,00 сати

Упис студената који су стекли право школовања на терет буџета у просторијама Факултета

 

09. и 10. јула 2018. године у времену од 8,00 до 14,00 сати

Упис самофинансирајућих студената у просторијама Факултета

 

Претрага