ОБАВЕШТЕЊЕ о расписивању III уписног рока за упис на ОАС 2019/2020.

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу обавештава заинтересоване кандидате - будуће студенте да ће у петак 27. септембра 2019. године расписати Конкурс за упис студената на основне академске студије у III уписном року за школску 2019/2020. годину.

Непопуњена места у првом и другом уписном року шк. 2019/2020. године:

Студијски програм

Начин финансирања

Укупно:

Из буџета

Број студената који сами
сносе трошкове студија

ЕКОНОМИЈА

3

149

152

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ

0

139

139

Укупно:

3*

288

291

*)     На терет буџета се могу уписати и:

1)       2  студента са инвалидитетом;

2)       2  студента припадника ромске националности;

3)       1 студент држављан Р. Србије који су у школској 2018/19. год. средњу школу завршио у иностранству.

Планирано пријављивање кандидата: 27. и 30. септембра 2019. године, у времену од 9,00 до 12,00 сати.

Планирано полагање пријемног испита: понедељак 30. септембра 2019. године у 14,00 сати.

ПОСЕБНА НАПОМЕНА за кандидате који су у првом или другом конкурсном року положили пријемни испит на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, на другом државном економском факултету у Републици Србији, или Факултету организационих наука Универзитета у Београду:

Наведени кандидати који буду конкурисали за упис, не морају полагати пријемни испит, односно имају право признавања резултата пријемног испита уз потврду о оствареном успеху на пријемном испиту у првом или другом конкурсном року.

Претрага