Rođena je 30.12.1977. u Kragujevcu. Osnovnu školu i Prvu kragujevačku gimnaziju završila je u Kragujevcu. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, studijski program Engleski jezik i književnost, završila je 2002. sa prosečnom ocenom 8,73.
 Trenutno je na drugoj godini doktorskih studija na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.
U dosadašnjem radu ima više radova prezentovanih na naučnim skupovima u zemlji i objavljenih u stručnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova.
Zaposlena  je (2008) na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu kao predavač engleskog jezika.