fbpx

Документација за упис у I годину Мастер академских студија

Време: 24.11.2022 11:47:57

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС

У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШК.2022/2023. ГОД.

 

КАНДИДАТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО НА УПИС

ПОДНОСЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

 

 

         1. Диплома/уверење о завршеним студијама првог степена –оригинал (на увид)

         2. Извод из матичне књиге рођених – оригинал (уколико није предат приликом конкурисања)

         3. Два обрасца ШВ-20 попуњена штампаним словима ћириличног писма - купују се у књижари Факултета

         5. Индекс – купује се у књижари Факултета

         6. Три фотографије формата 3,5х4,5     

         7. Изјава о изборним предметима – преузима се на шалтеру Студентске службе или књижари Факултета

         8. Доказ о уплати школарине: годишња школарина износи 105.000 динара (самофинансирајући студенти)

              Школарина се може платити у целости приликом уписа или у ратама, и то највише у 10 месечних рата:

- прва рата у износу од 10 500 дин. уплаћује се приликом уписа

- друга рата у износу од 10 500 дин. уплаћује се до 25.12.2022. год.

- трећа рата у износу од 10 500 дин. уплаћује се до 25.01.2023. год.

- четврта рата у износу од 10 500 дин. уплаћује се до 25.02.2023. год.           

- пета рата у износу од 10 500 дин. уплаћује се до 25.03.2023. год.     

- шеста рата у износу од 10 500 дин. уплаћује се до 25.04.2023. год.  

- седма рата у износу од 10 500 дин. уплаћује се до 25.05.2023. год.  

- осма рата у износу од 10 500 дин. уплаћује се до 25.06.2023. год.    

- девета рата у износу од 10 500 дин. уплаћује се до 25.07.2023. год.

- десета рата у износу од 10 500 дин. уплаћује се до 25.08.2023. год.

 

Напомена: Приликом уплате прве рате у позиву на број потребно је уписати ЈМБГ. Остале рате уплаћивати према упутству са свог налога на Студентском порталу.

Упис ће се реализовати на шалтеру Студентске службе:

 

Жиро рачун факултета: 840-570666-83      

                                                                                                                 Студентска служба

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага