fbpx

ОБНОВА ГОДИНЕ

Време: 05.10.2023 09:36:09

Универзитет у Крагујевцу

Економски  факултет

 

                                                                                               О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Студенти мастер академских студија, у обавези су да у времену од 10,00 до 13,00 сати, изврше обнову године на шалтеру Студентске службе а најкасније до 16.10.2023. године.

 Попуњена анкета на студентском порталу je услов за обнову године студија.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРEБНА ЗА ОБНОВУ ГОДИНЕ:

 

  1. Два обрасца ШВ-20 попуњена штампaним словима ћириличног писма (обрасци се купују у књижари Факултета);
  2. Индекс;
  3. Уплата прве рате школарине (за студенте који плаћају).

 

Висина школарине за упис поновљене године студија утврђује се на основу броја пренетих ЕСПБ бодова (вредност једног бода је 1900 динара). Школарину студент може уплатити у целости приликом обнове године или на рате, и то у следећим износима и следећом динамиком:

а)    За преостао мастер рад (17 ЕСПБ): школарина износи 32.300 динара и може се платити у 3 месечне рате (прва рата износи 12.300 дин, а остале две по 10.000 дин.); 

б) За преостао мастер рад (17 ЕСПБ) који студент преда до 31.10.2023.год. (за генерацију уписану школске 2022/23. год): школарина износи 16.150 динара и уплаћује се приликом предаје мастер рада; 

в)    За преостао 1 неположен испит и мастер рад (25 ЕСПБ): школарина износи 47.500 динара и може се платити у 4 месечне рате (прва рата износи 17.500 дин, а остале по 10.000 дин.); 

г)    За преостала 2 неположена испита и мастер рад (33 ЕСПБ): школарина износи 62.700 динара и може се платити у 5 месечних рата (прва рата износи 18.700 дин, а остале по 11.000 дин.); 

д)    За преостала 3 неположена испита и мастер рад (41 ЕСПБ): школарина износи 77.900 динара и може се платити у 6 месечних рата (прва рата износи 17.900 дин, а остале по 12.000 дин.); 

ђ)    За преостала 4 неположена испита и мастер рад (49 ЕСПБ): школарина износи 93.100 динара и може се платити у 7 месечних рата (прва рата износи 18.100 дин, а остале по 12.500 дин.); 

е)    За преостала 5 неположених испита, стручну праксу и мастер рад (60 ЕСПБ): школарина износи 114.000 динара и може се платити у 10 једнаких месечних рата.

Студенти који нису обавили стручну праксу (3 ЕСПБ), износ од 5.700 дин, плаћају уз последњу рату школарине.

 

НАПОМЕНА: Студенти који су мастер студије уписали школске 2022/23. године на терет буџета,  поновљену годину уписују такође на терет буџета.

Студенти који су до 30.09.2023. год. предали мастер рад, а још увек га нису одбранили, такође су у обавези да обнове годину тако што ће у Студентску службу предати:

  1. Два обрасца ШВ-20 попуњена штампaним словима ћириличног писма (обрасци се купују у књижари Факултета);
  2. Индекс;

 

Прва рата школарине уплаћује се на жиро-рачун Факултета приликом обнове године. Евиденција уплаћене школарине врши се електронским путем (преко Студентског портала), па уплатница мора бити шифрирана искључиво према упутству објављеном на налогу на Студетнском порталу, у менију Е-пријава.

ПАЖЊА: свака шифра је јединствена, тј. различита за сваког студента, па немојте преписивати туђе шифре!

Све остале рате уплаћују се месечном динамиком до 25-ог у наредном месецу.

Студенти су дужни да целокупну школарину измире пре одбране мастер рада.

 

                                                                                                                                                                                                          Студентска служба

 

 

Контакт информације

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ул. Лицеја Кнежевине Србије 3
(Ђуре Пуцара Старог 3)
34000 Крагујевац
Република Србија

ПИБ: 101578837, МБ: 07151322

ж.р. 840-570666-83

Новине

Унесите вашу емаил адресу како би били обавештени о свему

Претрага